Sotenäs Symbioscentrum

Hur kan man nå och få ut sitt budskap till kommunmedborgare, och då framför allt delårsboenden? Uppdragsgivare har många olika intressenter som vill ta del av vad de har att erbjuda, vad de gör och bidrar till. Sotenäs symbioscenter ägs av kommunen och har därför ett intresse lokalt samt också internationellt. Med fokus på det lokala samhället finns det olika utmaningar med att kommunicera ut till kommunmedborgarna. Detta då Sotenäs kommun består av många säsongsboenden. Hur kan uppdragsgivaren kommunicera och nå de delårsboende?

 

Annonser